Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Κριθάρι ζυθοποιείας

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή