Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Κριθάρι ζυθοποιείας

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή