Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Πεπόνια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή