Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Αλεσμένη βρώμη

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή