Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Νεκταρίνια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή