Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Πορτοκάλια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή