Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αχλάδια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή