Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Πιπεριές

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή