Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Χοίρειο κρέας A' ποιότητας

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή