Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Χοιρινό κρέας μεσαίας ποιότητας

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή