Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Χοιρινό κρέας ανώτερης ποιότητας

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή