Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Δαμάσκηνα

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή