Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Νωπό γάλα

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή