Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Νωπό γάλα

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή