Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μανταρίνια Satsuma

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή