Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Αποβουτυρομένο γάλα σε σκόνη

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή