Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Φράουλες

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή