Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Ντομάτες στρογγυλές

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή