Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Ντομάτες τσαμπιά

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή