Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Παρθένο ελαιόλαδο

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή