Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Καρπούζια

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή