Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Σκόνη ορού γάλακτος

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή