Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Λευκή ζάχαρη

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή