Τιμές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

Τιμή Λευκή ζάχαρη

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή