Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Λευκή ζάχαρη

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή