Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Πλήρες γάλα σε σκόνη

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή