Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Πλήρες γάλα σε σκόνη

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή