Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Νεαρά βοοειδή

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή