Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Νεαρά βοοειδή

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή