Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μοσχάρια αρσενικά

Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή