Τιμές Ευρωπαϊκής επιτροπής - Μοσχάρια αρσενικά

Νόμισμα
Μονάδα
Πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή