Διεθνείς τιμές - Σιδηρομετάλλευμα, 62%, Vale

Νόμισμα

Άργυρος (Handy & Harman)

Άργυρος LBMA

Άργυρος, Επεξεργασμένα προϊόντα Engelhard

Άργυρος, τιμή Λονδίνου

Άργύρος, τιμή Λονδίνου (GBP)

Αλουμίνιο, LME τρέχουσα τιμή

Αλουμίνιο, τιμή LME

Ατσάλι - oπλισμός

Ατσάλι σε Ράβδους

Ατσάλι, φύλλλο ψυχρής έλασης

Ατσάλι, φύλλο θερμής έλασης

Δείκτης ατσαλιού

Δείκτης τιμών βασικών μετάλλων

Κασσίτερος, τιμή LME

Λευκόχρυσος

Λευκόχρυσος Εngelhard για βιομηχανική χρήση

Λευκόχρυσος, Επεξεργασμένα προϊόντα Engelhard

Μετάλλευμα σιδήρου, τρέχουσα τιμή cfr

Μόλυβδος, τιμή LME

Νήμα αργύρου, τιμή

Νικέλιο, τιμή LME

Νικέλιο, τρέχουσα τιμή LME

Παλλάδιο, Επεξεργασμένα προϊόντα Engelhard

Σιδηρομετάλλευμα λεπτόκοκκο, τιμή εισαγωγής στην Κίνα

Σιδηρομετάλλευμα, 62%, Vale

Χαλκός, κάθοδοι βαθμόυ Α, LME τρέχουσα τιμή

Χαλκός, τιμή LME

Χρυσός LBMA

Χρυσός Εngelhard για βιομηχανική χρήση

Χρυσός, (Ηνωμένο Βασίλειο), απογευματινή τιμή Λονδίνου

Χρυσός, απογευματινή τιμή Λονδίνου

Χρυσός, πρωινή τιμή Λονδίνου

Ψευδάργυρος

Ψευδάργυρος, τιμή LME

Πηγή: Quandl