Τιμές βασικών μετάλλων σε δολλάρια ανά kg

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τις τιμές βασικών μετάλλων (χαλκού, αλουμινίου, σιδήρου) για χρονικό διάστημα 1, 6 μηνών και 1, 5 ετών. Οι τιμές προέρχονται από το London Metal Exchange (LME), που είναι η μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων futures για μέταλλα στον κόσμο, καθώς και από την αγορά των ΗΠΑ.

Γράφημα τιμών 6 μήνεςΓράφημα τιμών 1 έτοςΓράφημα τιμών 5 έτη
 
Τιμή σιδήρου scrap Chicago
 
Τιμή χάλυβα Standard plate, ΗΠΑ
 
Τιμή χαλκού London Metal Exchange (LME)
 
Τιμή αλουμινίου London Metal Exchange (LME)