Τιμές πολύτιμων μετάλλων (μηνιαίοι μέσοι όροι)

Τιμή χρυσού

Τιμή ασημιού

Τιμή λευκόχρυσου

Πηγή: ΔΝΤ, ECB

Διεθνής τιμή αγοράς χρυσού (bid) από διάφορες πηγές

Intraday διάγραμμα τιμής χρυσού (Νέα Υόρκη) σε ευρώ ανά κιλό

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Διάγραμμα τιμής χρυσού σε δολλάρια ανά ουγκιά (Troy Ounce, 31.10 γραμμ.). Μηνιαίο: 1m, τριμήνου: 1q, ετήσιο: 1y, πενταετίας: 5y)

Πρόβλεψη τιμής χρυσού σε ένα χρόνο (Περιεκτικότητα σε καράτια, Τρέχουσα τιμή, Πρόβλεψη τιμής σε ένα χρόνο)