Τιμές μετάλλων σε ευρώ ανά τόνο (μηνιαίοι μέσοι όροι)

Τιμή σιδήρου (σιδηρομετάλλευμα)

Τιμή αλουμινίου

Τιμή χαλκού

Τιμή νικελίου

Τιμή μολύβδου

Τιμή ψευδαργύρου

Τιμή κασσίτερου

Πηγή: ΔΝΤ, ECB